A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області

«Методика формування кількісних уявлень у дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку»

Дата: 22.02.2022 12:43
Кількість переглядів: 22

 «Методика формування кількісних уявлень

у дітей дошкільного віку

 з порушеннями інтелектуального розвитку»

 

https://rada.info/upload/users_files/42148607/bed0f8e5475c6f99c9590d66240efc53.docx

 

У роботі з дошкільниками із порушенням інтелектуального розвитку (далі - ПІР) одним із важливих завдань є формування елементарних математичних уявлень.

Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку включає в себе розуміння понять про кількість, форму, розмір, простір, час.

Як відомо, діти дошкільного віку з ПІР мають певні особливості розумового розвитку, якими вони відрізняються від їхніх однолітків. Врахування цих особливостей є важливим під час проведення занять із математики та в процесі розроблення методик роботи з даними дітьми.

Методика формування кількісних уявлень у дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку має певні відмінності від методики, створеної для дітей з нормальним рівнем розвитку. Завдання даної методики є спрощеними та відповідають віковому, інтелектуальному й індивідуальному рівню розвитку дошкільників.

Опанування кількісними уявленнями є ефективним засобом корекції недоліків розумового розвитку дошкільників, оскільки процеси лічби, порівняння і перетворення множин передбачають здійснення цілеспрямованих інтелектуальних дій. Саме поетапне формування елементарних математичних уявлень сприяє розвитку різних сторін сприймання та мислення, а отже, всієї пізнавальної діяльності в цілому.

Діти з порушенням інтелекту на початку дошкільного навчання виявляють недорозвиток, а інколи повну відсутність елементарних математичних уявлень.

 Без спеціального навчання у розумово відсталих дошкільників не формуються навіть найпростіші математичні уявлення: про кількість, форму, розмір, простір, час.

 Діти з ПІР 5-го року життя, приходячи в дитячий садок, часто не вміють рахувати навіть у межах 3-х, не можуть визначити «на око» (без переліку) більшу або меншу кількість предметів.

 Недостатніми є їхні уявлення і про форму предметів (об’ємних і плоских). Великі труднощі виникають при виборі форми за зразком, зіставленні предметів, найпростішому групуванні за певною ознакою.

 Діти, як правило, не знають назв найпростіших геометричних форм, мають дуже слабкі уявлення про розмір, навіть у старшому дошкільному віці не володіють способами порівняння предметів, не вміють поводитися з дидактичними іграшками, враховуючи розмір елементів. Уявлення про зміни просторових відношень об’єктів, про пересування і швидкість руху, циклічність пір року, днів тижня у них до кінця дошкільного віку не сформовуються або характеризуються примітивністю і викривленістю.

Робота з дошкільниками з порушеннями інтелектуального розвитку з формування елементарних математичних уявлень починається з розвитку уявлень про множину – вибір та об’єднання предметів за певною ознакою. На першому році навчання дітей вчать виділяти 1, 2, багато предметів з групи, розрізняти дискретні та неперервні множини за кількістю: 1, 2, багато, мало, пустий, повний. З другого року навчання дітей вчать порівнювати множини за кількістю: більше, менше, порівну, перетворювати множини, перелічувати предмети в межах 3-х. Починаючи з третього року навчання у вихованців формують найпростіші вимірювальні навички: вчать вимірювати, відміряти, порівнювати неперервні множини, користуючись умовними мірками [1].

Основними завданнями занять з формування елементарних математичних уявлень є:

 1. Формування у дітей способів засвоєння суспільного досвіду: наслідування, дії за зразком, виконання завдань за словесною інструкцією.
 2. Сенсорний розвиток (розвиток вміння сприймати, запам’ятовувати, розрізняти, виділяти за зразком, групувати предмети за певною кількісною ознакою, абстрагуючись від інших властивостей предметів, їх функціонального призначення та розташування, відтворювати за наслідуванням, зразком, словесною інструкцією, зміни розташування предметів у просторі, перетворення множин тощо).
 3. Пізнавальний розвиток передбачає формування у дітей вміння порівнювати,  узагальнювати, встановлювати відповідність між елементами множин, причино-наслідкові відношення та залежності.
 4. Розвиток мовлення спрямований на накопичення та засвоєння необхідного словникового запасу, що позначає кількісні та якісні ознаки предметів, кількісні відношення, дії з предметами, на формування граматичної будови мовлення.
 5. Формування інтересу до занять [3].

 Основними методами, які використовуються в навчанні елементарних математичних уявлень дошкільників, є: дії дітей за наслідуванням дій дорослого (у разі необхідності дій дорослого і дитини); дії за зразком, наочне моделювання, демонстрування задач; практичні дії з матеріалами, виконання завдань за словесною командою; пояснення дітьми послідовності дій, які вони виконують; використання різноманітної наочності і видів діяльності.

 Заняття з даного розділу проводить учитель-дефектолог двічі на тиждень.

Методика формування кількісних уявлень дошкільників проводиться послідовно. Спочатку дитина має освоїти такі уявлення про поняття 1 – багато, вибір 1-го чи 3-х предметів з множини, зіставлення з пальцями, порівняння множин, використання накладання і прикладання, розуміння слів стільки, скільки, полічи, більше, менше, порівну). Перелік предметів до 3-х, називання підсумку.

Далі дитину з розумовою відсталістю варто навчити  об'єднувати тотожні (однакові за однією ознакою) предмети у предметні множини, вибирати один предмет з множини за наслідуванням, зразком, словесною інструкцією та складати множини з окремих предметів.

Дошкільник має ознайомитися зі словами один – багато, зі складанням однакових за кількістю (від І до 3-х) множин предметів, тотожних за всіма ознаками і розташованих горизонтально на однаковій відстані один від одного за наслідуванням та за усною командою («Візьми стільки ж», «Поклади стільки ж»), використовуючи в мовленні слова стільки, скільки. Має порівнювати дві групи однакових предметів, розміщуючи предмети в ряд за командою: «Порівняй», визначаючи кількісну рівність або нерівність цих предметів, використовуючи слова більше, менше, однаково (порівну), стільки.

Методика формування кількісних уявлень має полягати в:

 • Зіставленні одного предмета з одним пальчиком, з однією рахівною паличкою;
 • В ознайомленні з графічним зображенням одиниці — цифрою І.
 • Виборі 1-го, 2-х предметів за наслідуванням, за зразком, за словесною командою.
 • Зіставленні 2 предметів з двома пальчиками, з двома рахівними паличками,
 • Ознайомленні з графічним зображенням двійки – цифрою 2 [2].

Дитина має складати без переліку рівних за кількістю множин предметів, однакових за певною ознакою (кольором, формою, розміром), що розташовані вертикально, на прохання: «Візьми, поклади, постав стільки ж». Додаючи, забираючи предмети, спостерігати, як змінюється кількість предметів у множині в процесі маніпуляцій, використовувати слова: «Більше, менше, однаково».

Ця методика включає і виконання завдань на збільшення, зменшення, порівняння множин за зразком і усною командою в межах 3-х, використовуючи слова більше, менше, порівну;  вибір 1-го,3-х  предметів за наслідуванням, зразком, словесною командою з множини. Зіставлення трьох предметів з трьома пальчиками, з трьома рахівними паличками, ознайомлення з графічним зображенням трійки – цифрою 3.

Згідно з методикою, дітей варто ознайомити  з переліком предметів, з назвами порядкових числівників, торкаючись пальчиком послідовно кожного предмета множини, не минаючи жодного, розташованих у ряд; виконувати вправи з дочисловими множинами; учити збільшувати, зменшувати та урівнювати множини також входить до завдань цієї методики.

 Діти мають навчитися відповідати на запитання «скільки?». Співвідносити 1 і 2 предмети з такою ж кількістю інших предметів, паличок для рахування і пальців на руці. Перераховувати предмети в межах 3, торкаючись пальцем кожного. Визначати, без попереднього рахунку, кількість предметів у межах 3-х. Показувати, перераховувати парні частини обличчя і тіла (очі, вуха, руки, ноги).

 Порахувавши предмети, дошкільники мають визначити підсумкове число (скільки разом), поєднуючи назву останнього числівника з усією сукупністю перелічених предметів. Зіставляти підсумкове число з кількістю пальців.

В старших групах кількісне уявлення формується шляхом вибору предметів із множини одразу групою за показом, зразком, словесною командою («Дай стільки ж»). Вибір предметів за усною командою від І до 4-х. Ознайомлення з графічним зображенням четвірки — цифрою 4. Визначення кількості предметів без переліку в межах 3-х, розташованих по-різному. Відповідаючи на запитання «Скільки разом?» називати підсумок. Розв'язання наочних задач у межах 2-х на об'єднання та роз'єднання. Вміння вислуховувати завдання-задачу, звертаючи увагу на слова, які визначають зміст арифметичної дії: «Прилетів — відлетів, додали — зменшили — відняли» [2].

Методика включає також: вибір 5-ти предметів з множини за показом, зразком, словесною командою; ознайомлення з графічним зображенням п’ятірки — цифрою 5; перелік предметів до 5-ти, називаючи, фіксуючи кожний елемент множини, визначаючи підсумок; рахунок предметів на прохання «Полічи»; правильну відповідь на запитання «Скільки?»; лічбу звуків (стуків, плескань у долоні) на очах у дітей (у межах 1-го та 3-х).

Дошкільники мають вибирати задану кількість предметів у межах від 3х до 5-ти без попереднього рахування («Візьми одразу 2 палички, 3 ялинки», «Скільки ти взяв паличок? Полічи, перевір»); використовувати різноманітні розташування елементів множин. Для кращого, сприймання кількості вчити розташовувати по-різному групи предметів.

Дітей слід продовжувати вчити:

 • співвідносити відокремлену кількість предметів з кількістю пальців на руці («Покажи, стільки пальців, скільки м’ячиків»)
 • пояснювати власні дії («Я показав 4 пальці, тому що 4 палички. їх однаково, порівну»);
 • розв’язувати задачі на збільшення і зменшення на наочності в межах 3-х;
 • демонструвати дії, про які йдеться в задачі і запитанні, моделювати її зміст на наочності, предметах, створювати малюнки до тексту задачі, змінювати щось у малюнку згідно з арифметичними діями («На столі лежало 3 кружечки, Вітя взяв І кружечок. Скільки кружечків залишилось ?» Діти малюють 3 кружечки, потім закреслюють або затуляють папером один із них);
 • формулювати умову і ставити-запитання, правильно відповідати на запитання задачі [2].

Діти теж мають здійснювати перелік предметів у межах 5-ти — 6-ти. Рахувати від заданого (названого) числа до заданого (від 2 до 5, від 3 до 6). Називати підсумок після перелічування предметів. Вправлятися також у лічбі предметів у їх хаотичному розташуванні (по одному). Правильно виконувати дії після команди полічи, підрахуй, на запитання «Скільки?». Відповідати одразу, без попереднього перерахунку вголос. Перелік звуків (стуків, плескань у долоні, ударів у бубон) на очах у дітей та за екраном (від 1 до 3-х).

 Вихователю слід продовжувати вчити дітей за командою виділяти певну кількість предметів у межах 5-ти з множини без перерахунку вголос (групою) при різному розташуванні елементів множини; розв'язувати задачі у межах 4-х на збільшення та зменшення на одиницю; перелічувати предмети, розташовані в ряд, до 7-ми; називати підсумки, зіставляти з пальцями, з іншими предметами; перелічувати реальні та зображені предметів, розташовані у ряд та хаотично, називаючи підсумок; вибирати задану кількість предметів у групі та визначати кількості предметів у запропонованій групі без попереднього рахунку вголос; визначати на слух та відтворювати кількості звуків (стуків, плескань у долоні, ударів у бубон) від 1 до 3; розв’язувати задачі у межах 5-ти на збільшення та зменшення на одиницю.

Отже, формування елементарних математичних уявлень є важливим для дітей з порушеннями розумового розвитку. Поетапне формування уявлень сприяє розвитку різних сторін сприймання та мислення та всієї пізнавальної діяльності в цілому.

Опанування кількісними уявленнями є ефективним засобом корекції недоліків розумового розвитку дошкільників, оскільки процеси лічби, порівняння і перетворення множин передбачають здійснення цілеспрямованих інтелектуальних дій.

Тому, як висновок, варто сказати, що формування кількісних уявлень у дошкільників з порушеннями розвитку варто проводити згідно спеціальної  методики, яка включає низку необхідних та дієвих завдань.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Белошистая. А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 40с
 2. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю/ Королько Н.І. – К.: Мін. осв. і науки України, 2013. – 247 ст.
 3. Щербакова И.Е. Методика обучения математике в детском саду. –   М., Академия, 2000.

 

 

Конспект заняття з розвитку  кількісних  математичних  уявлень для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку( середня  група)

ТЕМА :           Лічба  предметів в межах 3. Розрізнення  геометричних  фігур.

ЗАВДАННЯ :  - Формувати розуміння, що лічити можна будь-яі предмети  або їх певне  символічне  зображення;

- Встановлювати    множини через слово "Скільки?"на  предметах  і     позначати   їх  відповідною цифрою після  показу вчителем   предмет;

 -Вчити   лічити за допомогою  різних  аналізаторів;

 - Продовжувати    навчати класифікувати (розкладати) виданий   набір   геометричних фігур

-Розвивати  мислення, увагу, дрібну  моторику,слухове сприймання, проводити корекцію розумового розвитку;

- Виховувати  защкавленість,посидючість.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

І.Організаційний  момент : 

Діти заходять до класу,стають біля своїх столів .

   Добрий день, наш дитсадок!

Ти – як справжній теремок!

Швидше двері відчиняй,

Вірних друзів зустрічай!

 

ІІ. Підготовча  частина :  Психогімнастика :

   

Гра «Сонечко і хмарка»

    Мета гри: зняти психічне напруження у дитини, навчити дитину   регулювати свій емоційний стан.

Сонечко сховалося за хмаринку, стало прохолодно - потрібно згорнутися клубочком, щоб зігрітися, і  затримати дихання. А ось сонечко вийшло з-за хмаринки, і стало жарко, розморило на сонечку - розслабляємося  під час видиху.

 

ІІІ. Основна  частина :

    

     а) Лічба  предметів  в межах  «3-х»    

  - Сідайте,.Сьогодні наше заняття ми проводитимо не самі. До нас завітають особливі гості…Стук у двері - Чуєте, вони вже йдуть до нас. Заїжджає  велика машина в якій   різні   іграшки.

- О, подивіться,  а хто


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора